Hi

Semináre pre učiteľov a študentov

Radi usporiadame pre pedagógov vašej školy seminár o tom, čo znamená napísať dobrú esej a ako sa dá písanie esejí zaradiť do vyučovacieho procesu. Podobne vieme pripraviť krátky seminár aj pre vašich študentov, v niektorých prípadoch spojený aj s návštevou zaujímavých hostí.

PDF príručka pre študentov

Píšeme esej 

Pripravili sme pre teba príručku písania esejí. Dúfame, že ti pomôže 🙂

PDF príručka pre pedagógov

Esej v školskej praxi 

Vážení pedagógovia, príručku o školskej eseji v praxi si môžete stiahnúť tu: