O eseji

Esej je literárny útvar, ktorý v sebe spája prvky voľnej úvahy a opisu spoločenských či prírodných javov s rôznym stupňom argumentácie a presviedčania.

 

Čo je to esej

Esej je literárny útvar, ktorý v sebe spája prvky voľnej úvahy a opisu spoločenských či prírodných javov s rôznym stupňom argumentácie a presviedčania. Slovo esej pochádza z francúzskeho essayer, teda ...

História eseje

Esej je typickým prvkom veku renesancie a neskôr osvietenstva. Rôzni učenci sa snažili písomnou formou vyjadriť úvahy filozofického charakteru, alebo sa pokúšali o rozbor prírodných javov či spoločens ...

Esej v školskej praxi

V niektorých krajinách, najmä vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade či na niektorých druhoch škôl vo Francúzsku je esej dôležitou súčasťou vzdelávania a výchovy.  Ako to funguje? V niektorých ...