Výsledky súťaže 2019

Porota si s veľkým záujmom prečítala príspevky. Všetky mali vysokú úroveň a obsahovali množstvo zaujímavých postrehov. Vzhľadom na vysokú úroveň príspevkov sa porota rozhodla, že nebude potrebné ďalšie kolo (seminár pre finalistov) a priamo vybrala nielen desať finalistov, ale z nich aj troch absolútnych víťazov.

1. miesto: Larissa Bošeľová (Gym. Jura Hronca)

2. miesto: Patrik Ježek (SPŠE Karola Adlera)

3. miesto: Jakub Dobrovodský (SPŠE Karola Adlera)

Ostatní finalisti

Jana Bordováčová (Evanjelické lýceum)

Adam Bottán (SPŠE Karola Adlera)

Michal Čelko (SPŠS Fajnorovo nábrežie)

Hakim Ibrahimoglu (SPŠE Karola Adlera)

Patrícia Macušová (SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča)

Adam Msolly (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium)

Jakub Pavlík (SPŠE Karola Adlera)