AaBb

Téma eseje: Takto raz budem vychovávať deti

Súťaž Esej 2021:

Cieľom súťaže je hravou formou propagovať písanie esejí ako jeden z možných prístupov k vyučovaniu. Súťaž ponúka atraktívne ceny pre študentov aj podporu školám v zavádzaní písania esejí do vyučovacieho procesu.

Esej pošli najneskôr do 31. 12. 2021

6000 - 7000 znakov, vrátane medzier

Študenti stredných škôl v SR

Dôležité!

DDL

31. 12. 2021

Dodrž prosím termín a svoju esej v téme „Takto raz budem vychovávať deti“ nám pošli najneskôr do 31. 12. 2021.

Email

info@esej.sk

Príspevok pošlite ako prílohu emailu na info@esej.sk vo forme Word alebo PDF. Prijatie príspevku vám obratom potvrdíme.

Help

Príručka „Píšeme esej“

Toto by ti mohlo pomôcť. Stiahni si príručku Píšeme esej. 

Zadanie

Bližšie zadanie

Napíšte esej o tom, ako by ste postupovali pri výchove detí. Môžete sa zamerať na niečo špecifické, napríklad, aké morálne vlastnosti by ste u detí rozvíjali, alebo ako by ste ich učili pozorovať, analyzovať, rozmýšľať. Môžete sa dokonca zamerať veľmi úzko, a opísať, ako by ste svoje deti vychovávali, aby mali vášeň pre literatúru či sa dobre orientovali v prírodných vedách.

Alebo sa, naopak, môžete zamerať na všeobecnejší ideál výchovy: čo by ste dieťaťu chceli dať, aby z neho bol všestranne rozvinutý človek.

Môžete hovoriť o výchove svojich vlastných detí, ale nie je to bezpodmienečne nutné, môžete napríklad opísať, ako by ste vychovávali deti v škole, ak by ste na to mali príležitosť. Každopádne, vaša esej by mala byť napísaná tak, aby nebola len osobnou výpoveďou, ale aby obsahovala nejaký jasný odkaz širšiemu okruhu čitateľov, o spoločensky dôležitých aspektoch tejto témy.

Čo je pri písaní dôležité:

Majte jasno v tom, čo chcete esejou povedať. Ak sa chcete napríklad zamerať na to, aké morálne vlastnosti by ľudia mali mať, a ako to dosiahnuť výchovou, povedzte to hneď na začiatku a esej rozvíjajte podľa toho. Ak chcete písať viac o tom, ako byť dobrým rodičom, tiež to jasne dajte najavo a text ďalej rozvíjajte podľa toho. Píšte prehľadne, aby sa čitateľ v texte pohodlne orientoval. Dávajte si pozor aj na členenie – esej by mala mať jasný úvod, hlavnú časť a záver. Nie je nutné písať čisto o sebe, v prvej osobe, môžete si zvoliť aj iný, neutrálnejší štýl.

Čo sa bude hodnotiť?

Porotcovia budú hodnotiť kvalitu obsahu (80 percent), štruktúru a dodržanie rozsahu (10 percent) aj úpravu, najmä gramatiku (10 percent).

Text by mal byť v jednoduchej úprave, v jednotnom fonte a bez použitia obrázkov či grafických prvkov. Ak budete používať napríklad zvýraznený text (bold) alebo kurzívu (italics), robte tak striedmo. Ak chcete, môžete použiť medzititulky.

Na konci textu, pod samotnou esejou, uveďte svoje meno, bydlisko a školu, ktorú navštevujete.

Príspevky posielajte na info@esej.sk a čakajte na naše potvrdenie, že sme príspevok prijali.

Ceny pre výhercov

1.miesto

100 € kreditná karta

na nákup tovaru v obchodoch centra Eurovea.

2. miesto

80 € kreditná karta

na nákup tovaru v obchodoch centra Eurovea.

3. miesto

50 € kreditná karta

na nákup tovaru v obchodoch centra Eurovea.

Finalisti

Každý z 10 finalistov tiež dostane poukážky na nákup kníh v hodnote 30 eur.
Organizátori tiež uhradia finalistom, ktorí si ceny prídu prevziať osobne, dopravné náklady.

Porota

Juraj Draxler

Bývalý minister školstva, vedy výskumu a športu SR

Dag Daniš

Novinár, hlavný komentátor portálu Aktuality.sk

Beáta Dupaľová Ksenzsighová

PR špecialistka