LEPŠIE ŠKOLY - PRO ACADEMIA, o.z.

vyhlasuje Súťaž v písaní esejí pre študentov stredných škôl

O eseji

Esej je literárny útvar, ktorý v sebe spája prvky voľnej úvahy a opisu spoločenských či prírodných javov s rôznym stupňom argumentácie a presviedčania.

O súťaži

Esej 2020 je súťaž, ktorá má hravou formou propagovať písanie esejí ako jeden z možných prístupov k vyučovaniu.

Podpora školám

 

Kontakt

Príspevky aj prípadné otázky či návrhy na usporiadanie seminárov na vašej škole nám pošlite na adresu prispevky@piseme-esej.com.