Archív

Archív

Výsledky súťaže 2019 Porota si s veľkým záujmom prečítala príspevky. Všetky mali vysokú úroveň a obsahovali množstvo zaujímavých postrehov. Vzhľadom na vysokú úroveň príspevkov sa porota rozhodla, že nebude potrebné ďalšie kolo (seminár pre finalistov) a priamo...