Semináre pre učiteľov a študentov

Radi usporiadame pre pedagógov vašej školy seminár o tom, čo znamená napísať dobrú esej a ako sa dá písanie esejí zaradiť do vyučovacieho procesu. Podobne vieme pripraviť krátky seminár aj pre vašich študentov, v niektorých prípadoch spojený aj s návštevou zaujímavých hostí.