Súťaž Esej 2020

Esej 2020 je súťaž, ktorá má hravou formou propagovať písanie esejí ako jeden z možných prístupov k vyučovaniu.

Výsledky súťaže Esej 2019

Porota si s veľkým záujmom prečítala príspevky. Všetky mali vysokú úroveň a obsahovali množstvo zaujímavých postrehov. Vzhľadom na vysokú úroveň príspevkov sa porota rozhodla, že nebude potrebné ďalšie kolo (seminár pre finalistov) a priamo vybrala nielen desať finalistov, ale z nich aj troch absolútnych víťazov:

1. cena: Larissa Bošeľová (Gym. Jura Hronca)

2. cena: Patrik Ježek (SPŠE Karola Adlera)

3. cena: Jakub Dobrovodský (SPŠE Karola Adlera)

Ostatní finalisti (v abecednom poradí):

Jana Bordováčová (Evanjelické lýceum)
Adam Bottán (SPŠE Karola Adlera)
Michal Čelko (SPŠS Fajnorovo nábrežie)
Hakim Ibrahimoglu (SPŠE Karola Adlera)
Patrícia Macušová (SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča)
Adam Msolly (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium)
Jakub Pavlík (SPŠE Karola Adlera)

Víťazov a každého finalistu budeme kontaktovať osobitne s informáciami o prevzatí cien (dátum a miesto). Srdečne blahoželáme!!!