Súťaž Esej 2020

Esej 2020 je súťaž, ktorá má hravou formou propagovať písanie esejí ako jeden z možných prístupov k vyučovaniu.

Porota

Juraj Draxler, bývalý minister školstva, vedy výskumu a športu SR

Dag Daniš, novinár, hlavný komentátor portálu Aktuality.sk

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, PR špecialistka