Súťaž Esej 2020

Esej 2020 je súťaž, ktorá má hravou formou propagovať písanie esejí ako jeden z možných prístupov k vyučovaniu.

Podmienky súťaže

Vyhlásenie súťaže: 10. 2. 2019
Posledný termín na odovzdanie príspevkov v základnom kole súťaže: 10. 3. 2019
Seminár pre finalistov súťaže: 23. 3. 2019

Súťaž je dvojkolová. Po základnom kole organizátori ocenia 10 finalistov. Tí zároveň dostanú pozvánku na seminár o písaní esejí. Na konci seminára napíšu ďalšiu esej, na základe ktorej sa vyberú traja absolútni víťazi súťaže.

Téma: Ako by mala vyzerať ideálna škola?

Bližšie zadanie: Opíšte, ako by mala podľa vás vyzerať ideálna škola. Môžete zvoliť rôzne prístupy. Napríklad opísať jednu ideálnu školu. Alebo sa zamyslieť na rôznymi typmi škôl a povedať, aké vlastnosti by mal každý typ mať. Podľa vlastného uváženia sa môžete zamýšľať napríklad nad úlohou učiteľov či riaditeľa, úlohou študentov, ale aj ďalšími aspektmi toho, čo spolu predstavuje ideálnu školu.

Porotcovia budú hodnotiť kvalitu obsahu (80 percent), štruktúru a dodržanie rozsahu (10 percent) aj úpravu, najmä gramatiku (10 percent). 

Text by mal byť v jednoduchej úprave, v jednotnom fonte a bez použitia obrázkov či grafických prvkov. Ak budete používať napríklad zvýraznený text (bold) alebo kurzívu (italics), robte tak striedmo. Ak chcete, môžete použiť medzititulky. 

Na konci textu, pod samotnou esejou, uveďte svoje meno, bydlisko a školu, ktorú návštevujete. 

Rozsah: 6000-7000 znakov, vrátane medzier

Kto sa môže zúčastniť: Všetci študenti stredných škôl Bratislavského kraja.

Ako odovzdať príspevok: váš príspevok pošlite emailom na prispevky@piseme-esej.com. Príspevok pošlite ako prílohu emailu vo forme Word alebo PDF. Prijatie príspevku vám obratom potvrdíme. 

Ak máte akékoľvek otázky, pošlite ich na rovnaký email prispevky@piseme-esej.com.

Ceny:

1. Miesto: kreditná karta na nákup tovaru v obchodoch centra Eurovea v hodnote 100 eur

2. Miesto: kreditná karta na nákup tovaru v obchodoch centra Eurovea v hodnote 70 eur

3. Miesto: kreditná karta na nákup tovaru v obchodoch centra Eurovea v hodnote 30 eur

Každý z 10 finalistov tiež dostane poukážky na nákup kníh v hodnote 20 eur.