Súťaž Esej 2020

Esej 2020 je súťaž, ktorá má hravou formou propagovať písanie esejí ako jeden z možných prístupov k vyučovaniu.

Esej 2020 je súťaž, ktorá má hravou formou propagovať písanie esejí ako jeden z možných prístupov k vyučovaniu. Súťaž ponúka atraktívne ceny pre študentov aj podporu školám v zavádzaní písania esejí do vyučovacieho procesu.

 

Výsledky súťaže Esej 2019

Porota si s veľkým záujmom prečítala príspevky. Všetky mali vysokú úroveň a obsahovali množstvo zaujímavých postrehov. Vzhľadom na vysokú úroveň príspevkov sa porota rozhodla, že nebude potrebné ďalši ...

Podmienky súťaže

Vyhlásenie súťaže: 10. 2. 2019 Posledný termín na odovzdanie príspevkov v základnom kole súťaže: 10. 3. 2019 Seminár pre finalistov súťaže: 23. 3. 2019 Súťaž je dvojkolová. Po základnom kole organizát ...

Ako napísať dobrú súťažnú esej

Esej by mala byť výkladová. To znamená, že by ste ju mali písať skôr neutrálnym tónom (skôr napísať „zamyslime sa nad...“, ako „podľa môjho názoru...“). Mala by sa viac zameriavať na fakty ako na dojm ...

Porota

Juraj Draxler, bývalý minister školstva, vedy výskumu a športu SR Dag Daniš, novinár, hlavný komentátor portálu Aktuality.sk Beáta Dupaľová Ksenzsighová, PR špecialistka