O eseji

Esej je literárny útvar, ktorý v sebe spája prvky voľnej úvahy a opisu spoločenských či prírodných javov s rôznym stupňom argumentácie a presviedčania.

Čo je to esej

Esej je literárny útvar, ktorý v sebe spája prvky voľnej úvahy a opisu spoločenských či prírodných javov s rôznym stupňom argumentácie a presviedčania. Slovo esej pochádza z francúzskeho essayer, teda skúsiť. Už tento výraz napovedá, že ide o texty, ktoré majú pomerne voľnú štruktúru. 

Eseje môžu byť rôzneho typu. Niektoré, ktoré majú formu voľnej úvahy, nazývame zamyslením. Naopak, táto webová stránka sa zaoberá najmä typom eseje, ktorá sa nazýva výkladová esej, občas sa jej tiež hovorí akademická.

Medzi jej hlavné črty patrí to, že sa opiera o fakty a ich analýzu. Má teda pomerne blízko k novinárskym žánrom, napríklad k publicistike.